Tag

Saka Wikipédia, Ènsiklopédhi Bébas ing basa Jawa / Saking Wikipédia, Bauwarna Mardika mawi basa Jawi

Ruwatan iku salahsijining upacara adat Jawa sing tujuane kanggo mbebasake wong, komunitas utawa wilayah saka ancaman bahaya. Inti upacara ruwatan iki sejatine ndonga, mohon perlindungan marang Gusti Allah saka ancaman bahaya-bahaya umpamane bencana alam lan liyane, uga ndonga mohon pengampunan dosa-dosa lan kesalahan-kesalahan sing wis dilakoni sing isa nyebabake bencana.

Upacara adat iki asale saka ajaran budaya Jawa kuna sing sifate sinkretis sing saiki diadaptasi lan disesuaike karo ajaran agama.

Makna

Ruwatan iku maknane mbale’ake neng keadaan sedurunge, maksude keadaan saiki sing kurang apik dibale’ake neng keadaan sudungunge sing apik. Makna liya ruwatan yaiku mbebasake wong utawa barang utawa desa saka ancaman bencana sing kemungkinan bakal kedadiyan dadi isa dianggep yen upacara adat iki sejatine kanggo tolak bala utawa mbuang sial.

Sajarah

Upacara adat iki asale saka crita Bathara Kala yaiku buto sing doyan mangan menungsa. Bathara Kala iku putra Bathara Guru utawa putu para dewa.

Jinis menungsa sing disenengi Bathara Kala yaiku:

  • Bakal ngalami penderitaan utawa sukerta
  • Sing lair tunggal utawa ontang-anting
  • Kembang sepasang utawa kembar
  • Sendang apit pancuran utawa lanang, wadon, lanang, uga
  • uger-uger lawang utawa anak loro lanang kabeh

Inti critane, wektu Bathara Guru lagi mesra-mesraan karo Bathari Uma (permaisurine) neng kayangan, ning mesra-mesraan iku gagal dilanjutake nganti nglakoni hubungan kelamin. Bathara Guru sing wis ora kuat nahan napsune akhire metu spermane (orgasme) lan muncrat neng segara tur njelma dadi si buto Bathara Kala.

Sesajen

Sesajen sing disiapake kanggo upacara adat iki antarane:

  • Kain pitung werna
  • Beras kuning
  • Jarum kuning
  • Kembang pitung rupa

Yen kanggo tolak bala utawa mbuang sial wong sing ngalami sukerta, wong sing diruwat kudhu njalani siraman banyu suci lan nggunting rambut, rambute banjur dilarung neng segara

Iklan